SPIO Kempen Minggu ke-17,

tahun 2020

Kempen Bonus 'Orders'

1. Klik negeri anda

2. Perhatikan bonus anda 

Pastikan memenuhi syarat wajib:

Johor, 

Penang,

Kuala Lumpur,

& Selangor

Sabah,

Perak,

Melaka dan Kuching

Negeri-Negeri Lain

Bonus Hot Zones

Jika anda bekerja di "Hot Zones" seperti yang tertera di bawah, anda layak mendapat salah satu bonus sekiranya anda memenuhi syarat wajib yang tertera di bawah :

Lembah Klang

Luar Lembah Klang