SPIO Kempen Minggu ke-06,

tahun 2020

Kempen Bonus 'Orders'

1. Klik negeri anda

2. Perhatikan bonus anda 

Johor, Penang, Kuala Lumpur & Selangor

Sabah, Perak dan Melaka

Negeri-

negeri Lain

Bonus Hot Zones

Jika anda bekerja di "Hot Zones" seperti yang tertera di bawah, anda layak mendapat salah satu bonus sekiranya anda memenuhi syarat wajib yang tertera di bawah :

Lembah Klang

Luar Lembah Klang

Kempen Insentif 'Special Hours'

  • Kempen ini bermula dari Isnin hingga Ahad minggu hadapan 

  • Menjana RM1 lebih untuk setiap order yang dilengkapkan dalam jangka masa di bawah