Waktu Operasi Zon

di negeri-negeri sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat

Masa Buka

-

Masa

Tutup

Sarawak

Johor

8AM - 10PM

8AM - 10PM

Kedah

8AM - 10PM

Kelantan

8AM - 10PM

8AM - 10PM

Kota

Kinabalu

8AM - 10PM

Klang Valley

(KL & Selangor)

Melaka

8AM - 9PM

Negeri 

Sembilan

8AM - 10PM

Pahang

12PM - 7PM

Penang

8AM - 10PM

Perak

8AM - 10PM

Perlis

8PM - 10PM

8AM - 10PM

Sandakan

Tawau

Terengganu

12PM - 10PM