Waktu Operasi Zon

di negeri-negeri sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan

Masa Buka

-

Masa

Tutup

Klang Valley

Kelantan

7AM - 6AM

3PM - 6AM

Sarawak

Penang

8AM - 12AM

8AM - 6AM

8AM - 6AM

Johor

Pahang

3PM - 6AM

Sabah

8AM - 12AM

Perak

8AM - 6AM

Melaka

8AM - 6AM

Kedah

8AM - 6AM

Negeri Sembilan

8AM - 6AM

Terengganu

3PM - 6AM

Perlis

8AM - 6AM