Waktu Operasi Zon

di negeri-negeri sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan

Masa Buka

-

Masa

Tutup

Klang Valley

Kelantan

8AM - 10PM

8AM - 12AM

Sarawak

8AM - 1AM

Penang

8AM - 1AM

8AM - 1AM

Johor

8AM - 1AM

Pahang

Sabah

8AM - 8PM

Labuan

8AM - 10PM

Perak

8AM - 1AM

Melaka

8AM - 1AM

Kedah

8AM - 1AM

Negeri Sembilan

8AM - 1AM

Terengganu

8AM - 12AM

Perlis

8AM - 1AM

[Untuk Johor, Penang, dan Perak]

Masa operasi untuk zon-zon terpilih di negeri tertera di atas adalah hingga 2AM, zon-zon tersebut akan tertera di aplikasi Roadrunner anda