Waktu Operasi Zon

di negeri-negeri sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan

Masa Buka

-

Masa

Tutup

Klang Valley

Kelantan

8AM - 12AM

8AM - 12AM

Kuching

8AM - 10PM

Penang

8AM - 12AM

8AM - 12AM

Johor

8AM - 12AM

Pahang

Sabah

8AM - 10PM

Perak

8AM - 12AM

Melaka

8AM - 12AM

Kedah

8AM - 12AM

Negeri Sembilan

8AM - 12AM

Terengganu

8AM - 12AM

8AM - 10PM

Miri

Perlis

8AM - 12AM