Syarat Wajib

Sila pastikan anda memenuhi semua syarat yang ditentukan di atas sebelum memohon dengan kami. 
  • Berumur 18 tahun dan ke atas. Umur tersebut mengikuti kad pengenalan anda.
  • iPhone4s dan ke atas/telefon bimbit android 4.2 dan ke atas dengan data yang mencukupi

  • Motor sendiri dengan lesen yang sah 

  • Wang tunai RM150  [Duit Cagaran + bayaran 2 baju]

  • Masa luang yang lebih

Deposit Peralatan

Berkuatkuasa pada 4 Mac 2019, deposit peralatan akan ditolak daripada gaji mingguan seorang rider baru. Jumlah RM160 akan ditolak dalam 2 minggu berturut-turut selepas rider mula bekerja.
Sekiranya rider ingin berhenti kerja, dia akan dibayar balik RM260.
[RM160 deposit peralatan + RM100 duit cagaran]