Statistik terkini dikemaskini 29 April 2020.

26 buah hospital KKM yang telah dikenalpasti di seluruh negara bagi mengendalikan kes-kes yang disyaki tersebut - yang memerlukan pemeriksaan dan rawatan: