SOP untuk Rider 

Pelanggan tidak dapat dihubungi

Makanan / pesanan tertumpah

Vendor pin yang tidak tepat

Order lambat disiapkan

Isu GPS

Kemalangan

Isu aplikasi

Alamat pelanggan yang tidak tepat

Order di luar zon

Pembatalan pesanan di pandamart (gudang foodpanda)

Masalah Motosikal

Vendor tutup

Order hijacked

Pengubahan Pengumpulan Wang Tunai (COD)