SOP untuk Rider 

Pelanggan tidak dapat dihubungi

Makanan tertumpah

Alamat yang

tidak tepat

Order di luar zon

Rider mengalami kemalangan

Masalah aplikasi

Order hijacked

(order diambil oleh rider lain)

Masalah motosikal

Vendor tutup

Order lambat disiapkan