Rider boleh merujuk video-video berkaitan cara berkomunikasi dengan pelanggan mengikut situasi yang anda hadapi.

Akses ke rumah pelanggan

Lokasi rumah pelanggan tidak dijumpai

Gambar bukti penghantaran (POD)

Penghantaran lewat kerana situasi luar kawalan