Skema Pembayaran

Sila ambil perhatian bahawa skema baru akan dikuatkuasa di seluruh Malaysia bermulai 11 Mac 2019.
1. Jaminan bayaran untuk setiap pesanan mengikuti prestasi 
2. Jaminan bayaran RM 4 setiap jam
3. Bonus pesanan [+RM2]
Setiap pesanan yang dilengkap dalam jam 11pm hingga 9am akan dibayar RM2 lebih
new thingy.PNG
Contoh A:
Anda seorang rider baru [Batch 4] yang mula bekerja. Anda bekerja pada hari Sabtu pada jam 10am hingga 2pm.
Jumlah pesanan dalam 4 jam tersebut adalah 10:
Inilah cara hitungan gaji anda untuk hari tersebut:
[RM4 + RM1] x 4 jam            = RM20
RM3 x 10 pesanan                = RM30
________________________________
Jumlah                                      RM50
Contoh B:
Anda seorang rider dari Batch 1 yang bekerja pada hari Ahad dari 2pm hingga 5pm.
Jumlah pesanan dalam 3 jam tersebut adalah 8.
Inilah cara hitungan gaji anda untuk hari tersebut:
[RM4 + RM1] x 3 jam         = RM15
RM5 x 8 pesanan               = RM40
_______________________________
Jumlah                                    RM55
Contoh C:
Anda seorang rider dari Batch 3 yang kerja pada syif malam dari 11pm hingga 4am.
Jumlah pesanan dalam 5 jam tersebut adalah 10.
Inilah hitungan gaji anda.
 
RM4 x 5 jam                               = RM20
[RM3.5 + RM2] x 10 pesanan    = RM55
___________________________________
Jumlah                                            RM75

Apakah hari pembayaran gaji?

Pengiraan bayaran gaji bermula dari hari Isnin - Ahad minggu lepas
Anda akan mendapat gaji pada setiap hari Rabu