Sistem Pemarkahan

  • Sistem pemarkahan adalah untuk memastikan rider yang berprestasi tinggi diiktiraf secara adil
  • Prestasi kerja rider akan menentukan batch dan proses pemilihan jadual kerja mereka

Apakah Batch dan Sistem Pemarkahan

Negeri Sembilan,
Kedah
Negeri-
Negeri
Lain

Pegambilan Syif

Rider akan dibahagikan kepada 4 kategori berdasarkan pada markah mereka. Ini akan menentukan bila masa yang boleh anda ambil jadual.