Sistem Pemarkahan

  • Sistem pemarkahan adalah untuk memastikan rider yang berprestasi tinggi diiktiraf secara adil
  • Prestasi kerja rider akan menentukan Batch dan  proses pemilihan jadual kerja mereka

Apakah Batch dan sistem pemarkahan

Cara penilaian

  • Waktu bekerja sebenar / Actual working hours

  • UTR = Jumlah pesanan yang dibuat setiap jam   

  • ​Kadar penerimaan order / Acceptance rate 

  • Jumlah jam bekerja / Total hours       

  • Kerja pada masa berikut / Special hours                

       * Isnin - Khamis       11pm    - 9am

       * Friday - Sunday    7.30pm - 9am​

Pegambilan Syif

Rider akan dibahagikan kepada 4 kategori  berdasarkan pada markah mereka. Ini akan menentukan bila masa yang boleh anda ambil jadual.