Sistem Pemarkahan

  • Sistem pemarkahan adalah untuk memastikan rider yang berprestasi tinggi diiktiraf secara adil
  • Prestasi kerja rider akan menentukan Batch dan  proses pemilihan jadual kerja mereka

Apakah Batch dan Sistem Pemarkahan

Pegambilan Syif

Rider akan dibahagikan kepada 4 kategori  berdasarkan pada markah mereka. Ini akan menentukan bila masa yang boleh anda ambil jadual.