Cara untuk membuat tiket

di Rider Support

Langkah 1:

Klik pada 'Rider Support' di aplikasi Roadrunner

Langkah 2:

Klik pada butang '+' di sudut atas sebelah kanan skrin anda

*Sila semak jika isu yang anda hadapi sudahpun dipaparkan di laman utama Rider Support. Jika ya, ia bermakna kami menyedari bahawa isu tersebut berlaku dan anda tidak perlu buat tiket untuk isu tersebut.*

Langkah 3:

Pilih isu yang anda ingin membuat tiket

Kategori yang ada adalah berikut:

Langkah 4:

Masukkan tajuk tentang isuanda di ruangan 'Subject'

Langkah 5:

Huraikan isuyang anda hadapi di ruangan 'Description'

Langkah 6:

Lampirkan fail / dokumen (seperti tangkapan skrin) jika perlu

Langkah 7:

Klik pada butang 'SUBMIT' untuk menghantar tiket anda

*Maklum balas akan dihantar ke emel anda, sila tunggu tiket anda dibalas dan anda tidak perlu membuat tiket untuk isu yang sama berulang-ulang kali*