Cara untuk membuat tiket

di Rider Support

Langkah 1:

Klik pada 'Rider Support' di aplikasi Roadrunner

RS1.PNG

Langkah 2:

Klik pada butang '+' di sudut atas sebelah kanan skrin anda

*Sila semak jika isu yang anda hadapi sudahpun dipaparkan di laman utama Rider Support. Jika ya, ia bermakna kami menyedari bahawa isu tersebut berlaku dan anda tidak perlu buat tiket untuk isu tersebut.*

Langkah 3:

Pilih isu yang anda ingin membuat tiket

Kategori yang ada adalah berikut:

Copy of Copy of Copy of Copy of Apps & T

Langkah 4:

Masukkan tajuk tentang isuanda di ruangan 'Subject'

RS5.PNG

Langkah 5:

Huraikan isuyang anda hadapi di ruangan 'Description'

RS6.PNG

Langkah 6:

Lampirkan fail / dokumen (seperti tangkapan skrin) jika perlu

RS7.PNG

Langkah 7:

Klik pada butang 'SUBMIT' untuk menghantar tiket anda

*Maklum balas akan dihantar ke emel anda, sila tunggu tiket anda dibalas dan anda tidak perlu membuat tiket untuk isu yang sama berulang-ulang kali*

  

RS8.PNG

FAQs

Apakah yang harus saya lakukan jika status tiket saya menjadi "Resolved" atau "Closed" walaupun isu saya belum diselesaikan?


Sila buat tiket baru jika isu anda belum diselesaikan.
Apakah perbezaan Rider Support dengan pihak dispatcher / CC?


Rider Support adalah Freshdesk, iaitu platform untuk rider buat tiket; manakala pihak dispatcher adalah Freshchat, iaitu platform komunikasi antara rider dengan pihak dispatcher. Biasanya, rider buat tiket di Rider Support (Freshdesk) mengenai sebarang isu yang tidak berkaitan dengan penghantaran order; manakala rider gunakan Freshchat apabila menghadapi masalah semasa penghantaran order.
Di manakah yang saya akan menerima maklum balas untuk tiket yang telah saya buat?


Sila semak emel anda kerana anda akan menerima maklum balas melalui emel.