Pelaporan Isu di Aplikasi Roadrunner

Kini, anda boleh membuat laporan mengenai isu berkenaan yang tertera di bawah di aplikasi Roadrunner anda:

*Sila ambil perhatian bahawa ini adalah salah satu saluran untuk menghubungi pihak dispatcher apabila "Freshchat" anda menghadapi masalah teknikal sistem.