Rider Captain Anda

Rider Captain merupakan ketua kumpulan yang dipilih untuk memimpin dan membantu rider-rider yang dibahagikan mengikuti zon-zon yang tertentu.

Sila merujuk kepada senarai di bawah untuk mengetahui siapakah Rider Captain anda.

 
111111.PNG