Pemenang-pemenang Pop Kuiz Panda

Tahniah diucapkan kepada pemenang-pemenang berikut yang telah menghabiskan Pop Kuiz Panda di telegram pada 19 Februari 2020 dengan cepat dan tepat!!!
Sila datang ke pejabat sebelum 6 Mac 2020 dan mendapatkan baucar tersebut dari Eliz.

Pemenang-pemenang Pop Kuiz Panda

Jawapan Betul