Permintaan 'Break'

Mulai 26.03.2020, rider boleh minta dan tamatkan 'break' tersebut anda sendiri tanpa pihak dispatcher.

Kini, rider boleh minta _ tamatkan break
Kini, rider boleh minta _ tamatkan break
Pic 3 break.jpg
pic 4 break.jpg
pic 5 break.jpg