PERKESO X foodpanda

SKIM KESELAMATAN SOSIAL

PEKERJAAN SENDIRI

  • Skim ini memberi perlindungan kepada orang berinsurans bekerja sendiri daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan

  • Tawaran ini hanya untuk warganegara Malaysia/ permastautin tetap tanpa mengira had umur, dan sedang menjalankan pekerjaan sendiri untuk mencari nafkah

2 jenis bayaran caruman yang boleh dipilih:

  • Bayaran Caruman Bulanan

  • Bayaran Caruman Setahun

new1.PNG
new2.PNG

Faedah yang disediakan:

1111.PNG

Contoh pengiraan bayaran Faedah Hilang Upaya Sementara:

table11.PNG

Contoh pengiraan bayaran Faedah Orang Tanggungan kepada Isteri dan Anak:

table22.PNG

Sekiranya berminat, rider foodpanda hanya perlu tunjukkan tangkapan skrin Roadrunner app dan kad pengenalan untuk pendaftaran SKIM KESELAMATAN SOSIAL PEKERJAAN SENDIRI di mana-mana pejabat PERKESO.

 

Taklimat PERKESO

SESI

26/2/2020

(RABU)

(11AM - 12PM)

SESI

27/2/2020

(KHAMIS)

(11AM - 12PM)