Penilaian perkhidmatan dispatcher

Selepas chat dengan dispatcher ditutup, anda boleh membuat penilaian terhadap perkhidmatan yang diberikan untuk menyelesaikan isu anda: