Penilaian perkhidmatan dispatcher

Selepas chat dengan dispatcher ditutup, anda boleh membuat penilaian terhadap perkhidmatan yang diberikan untuk menyelesaikan isu anda:

Add a heading (28).png
Add a heading (29).png
Add a heading (30).png