Waktu Operasi Zon

di negeri-negeri sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan

Masa Buka

-

Masa

Tutup

Sarawak

8AM - 7PM

Johor

8AM - 7PM

Kedah

3PM - 7PM

Kelantan

7AM - 6PM

8AM - 6PM

Kota

Kinabalu

8AM - 8PM

Klang Valley

(KL & Selangor)

Melaka

8AM - 7PM

Muar

8AM - 5PM

Negeri 

Sembilan

8AM - 7PM

Pahang

12PM - 7PM

Penang

8AM - 7PM

Perak

8AM - 7PM

Perlis

3PM - 7PM

Kedah

7AM - 8PM

8AM - 6PM

Sandakan

Tawau

Terengganu

2PM - 6PM