Masa Tutup Vendor

Mulai malam ini hingga 28.04.2020, masa tutup vendor di zon-zon yang berkenaan akan bertukar kepada masa yang tertera di bawah disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan terkini

Masa Buka

-

Masa

Tutup

Kelantan

Pahang

7AM - 7PM

7AM - 7PM

Sarawak

7AM - 7PM

7AM - 6PM

Sandakan 

Tawau

KK

Putatan

7AM - 5PM

Terengganu

7AM - 6PM

Melaka

7AM - 6PM

8AM - 8PM

Lembah

Klang

(KL & Selangor)

Johor

(kecuali Muar

& Batu Pahat)

7AM - 6PM

Muar

7AM - 5PM

Batu Pahat

7AM - 7PM

Kedah

7AM - 8PM

Perak

7AM - 7PM

Perlis

7AM - 8PM

Penang

7AM - 8PM

Negeri 

Sembilan

7AM - 7PM

*Sila balik ke rumah masing-masing pada masa yang tertera di atas

*Pastikan anda tidak ambil syif selepas masa yang tertera [jika ada] semasa tempoh perintah berkurung kerana:

  • Semua vendor di zon-zon yang tertera akan tutup pada masa yang tertera, dan

  • Order tidak akan masuk

Surat Kebenaran