Zon-Zon Penghantaran & "Hotspot"

Hai Pandas! Selamat datang ke keluarga foodpanda! 

 

Berikut adalah sedikit tips untuk membantu anda dalam perjalanan sebagai seorang rider foodpanda yang baru: 

  1. Sebelum anda mulai bekerja, anda harus berada di "Starting Point" seperti yang tertera di Roadrunner app. 

  2. Berdasarkan "Starting Point" yang anda telah pilih, anda akan diberikan order khususnya untuk zon yang berkenaan. Sekiranya anda memilih syif dengan mengikuti "Starting Point" tersebut, jarak penghantaran order anda tidak akan terlalu jauh dari "Starting Point" anda.

  3. Bagaimanakah anda boleh mendapatkan order yang banyak? Sila rujuk kepada peta di bawah untuk melihat kawasan (di dalam zon anda) yang manakah mempunyai order yang banyak [Hotspot]! 

Sila rujuk kepada peta di bawah untuk melihat liputan zon foodpanda di Malaysia dan [Hotspot]: