Panda Rider Raya Event 

[Zon KL]

Pada 28hbJun2019, panda rider kami dijemput ke Raya Event kami.