Informasi tentang Covid-19

[Surat Kebenaran & Masa Tutup Vendor]

   untuk:

  • melihat surat kebenaran dan

  • mengesah masa tutup vendor terkini di zon-zon yang berkenaan

[Telegram KKM]

Sertai Telegram Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) untuk ketahui informasi terkini tentang Covid-19: 

https://t.me/sihatmilikbersama

[Pengumuman dari foodpanda]

Untuk ketahui insurans Covid-19 anda yang terbaru, sila klik pada link di bawah:


bit.ly/insurans-covid-19

[Pengumuman dari Kerajaan]

Statistik terkini WHO dikemaskini 2 April 2020.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) menyeru agar peserta perhimpunan Tabligh di Masjid Seri Petaling segera menghubungi Pejabat Kesihatan Daerah berhampiran untuk tindakan selanjutnya:

26 buah hospital KKM yang telah dikenalpasti di seluruh negara bagi mengendalikan kes-kes yang disyaki tersebut - yang memerlukan pemeriksaan dan rawatan: