Skema Pembayaran

Sila ambil perhatian bahawa skema di bawah adalah untuk panda rider yang bekerja di KL & Selangor sahaja.
1. Jaminan bayaran untuk setiap pesanan mengikuti prestasi 
2. Jaminan bayaran RM 4 setiap jam
3. Bonus pesanan [+RM2]
Setiap pesanan yang dilengkap dalam jam 11pm hingga 9am akan dibayar RM2 lebih
Contoh A:
Anda seorang rider baru [Batch 4] yang mula bekerja. Anda bekerja pada hari Sabtu pada jam 10am hingga 2pm.
Jumlah pesanan dalam 4 jam tersebut adalah 10:
Inilah cara hitungan gaji anda untuk hari tersebut:
[RM4 + RM1] x 4 jam            = RM20
RM3 x 10 pesanan                = RM30
________________________________
Jumlah                                      RM50
Contoh B:
Anda seorang rider dari Batch 1 yang bekerja pada hari Ahad dari 2pm hingga 5pm.
Jumlah pesanan dalam 3 jam tersebut adalah 8.
Inilah cara hitungan gaji anda untuk hari tersebut:
[RM4 + RM1] x 3 jam         = RM15
RM5 x 8 pesanan               = RM40
_______________________________
Jumlah                                    RM55
Contoh C:
Anda seorang rider dari Batch 3 yang kerja pada syif malam dari 11pm hingga 4am.
Jumlah pesanan dalam 5 jam tersebut adalah 10.
Inilah hitungan gaji anda.
 
RM4 x 5 jam                               = RM20
[RM3.5 + RM2] x 10 pesanan    = RM55
___________________________________
Jumlah                                            RM75

Skema Pembayaran Terbaru

Mulai 30hb September 2019, skema pembayaran untuk semua rider foodpanda di Malaysia [KECUALI rider di KL & SELANGOR] akan ditukarkan seperti gambar rajah di bawah.

Gambar rajah di bawah merupakan satu ilustrasi atas perbezaan antara skema dulu dan skema pembayaran terbaru.

Apakah hari pembayaran gaji?

Pengiraan bayaran gaji bermula dari hari Isnin - Ahad minggu lepas
Anda akan mendapat gaji pada setiap hari Rabu