Sistem Pemarkahan

  • Sistem pemarkahan adalah untuk memastikan rider yang berprestasi tinggi diiktiraf secara adil
  • Prestasi kerja rider akan menentukan Batch dan  proses pemilihan jadual kerja mereka

Apakah Batch dan Sistem Pemarkahan

*Jumlah jam bekerja yang diambil kira dalam sistem pemarkahan anda adalah berdasar pada masa operasi di negeri anda masing-masing sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan*

Pegambilan Syif

Rider akan dibahagikan kepada 4 kategori berdasarkan pada markah mereka. Ini akan menentukan bila masa yang boleh anda ambil jadual.