Bonus Pendaftar

  • Sekiranya anda baru menyertai foodpanda melalui rujukan, anda layak untuk mendapat bonus pendaftar
  • Anda harus menyelesaikan  jumlah pesanan dalam tempoh yang ditetapkan untuk mendapat bonus berjumlah RM130.