Contactless Delivery

Copy of Penghantaran Tanpa Sentuhan (3).
Bagaimanakah anda tahu bahawa pesanan an