Cara untuk mencapai batch tinggi

1. Rancangkan syif dengan betul

Add a heading (23).png
Add a heading (24).png

2. Bekerja pada waktu 'Special Hours' yang ditetapkan

Add a heading (38).png
Add a heading (39).png

3. Elakkan Late Clock-In dan Break

AvP Comic (BM).png