Cara untuk mencapai batch tinggi

1. Rancangkan syif dengan betul

2. Bekerja pada waktu 'Special Hours' yang ditetapkan

3. Elakkan Late Clock-In dan Break