Sabah, Perak dan Melaka

Anda layak mendapat salah SATU bonus sahaja yang tertera di atas.