Johor dan Penang 

Anda layak mendapat salah SATU bonus sahaja yang tertera di atas