Bayaran

Syarat wajib untuk Quest

  • Kadar penerimaan order 90% ke atas

  • 0 'No show' 

  • Jumlah order (untuk Kempen Bonus 'Orders'

  • Jumlah jam bekerja (untuk Bonus Hotzones)

*Sila ambil perhatian bahawa:​​

  • 'Jumlah order' dan 'Jumlah jam bekerja' anda akan dikemaskini dalam masa sebenar 

  • 'Kadar Penerimaan Order' dan 'No Show' anda untuk minggu tersebut akan dikemaskini pada hari Isnin minggu depan (seperti yang tertera di bawah)